Pre-intermediate (A1 nivo – uzrast od 13 – 15 godina) Nastava se odvija kroz zabavnu konverzaciju i pripremanje za pohađanje međunarodno priznatih ispita jezika. Gramatika i vokabular se utvrđuju kroz razne aktivnosti i igre prilagođenje tematski i po uzrastu koristeći moderne tehnologije. Kurs obuhvata:

  • 70 časova nastave (2 x 60 minuta nedeljno)
  • završni pismeni i usmeni ispit pred komisijom
  • diploma

Senior (A2, B1, B2 nivo) U cilju zadržavanja pažnje naših polaznika nastava je organizovana na zabavan i dinamičan način kroz zabavnu konverzaciju i multimedijalne sadržaje negujući takmičarski duh i pripremajući polaznike za polaganje međunarodnih ispita. Kurs obuhvata:

  • 140 časova nastave (2 x 90 minuta nedeljno)
  • završni pismeni i usmeni ispit pred komisijom
  • diploma

Priprema za međunarodne ispite

Kembridž ispiti se polažu u saradnji sa Britanskim savetom. Ukoliko se spremate i položite neki od njihovih ispita, svugde u svetu možete dokazati svoje znanje jezika jer se Kembridž ispiti priznaju u školama, na univerzitetima i kod poslodavaca u zemljama engleskog govornog područja. U okviru samog kursa obrađuje se vokabular, gramatika, slušanje, razumevanje teksta, pisanje pisama, eseja, i izveštaja na nivou B2, odnosno C1.

FCE, CAE kurs obuhvata:

  • 140 časova nastave(2 x 90 minuta nedeljno)
  • završni pismeni i usmeni ispit pred komisijom
  • diploma

Priprema za Kembridž ispite ( FCE, CAE) podrazumeva da je gradivo nivoa B2, odnosno C1 savladano i fokus je na testovima putem kojih se polaznici pripremaju da savladaju vrste vežbi kakve su i na samom ispitu. Kurs obuhvata:

  • 120 časova nastave(2 x 90 minuta nedeljno)

Priprema za prijemni na Filozofskom fakultetu, odsek Anglistika, i Karlovačku gimnaziju.
Ovi časovi su uglavnom 1 na 1 sa profesorom. Dinamika časa je prilagođena samom polazniku.