adult_resizeKursevi za odrasle su klasifikovani po nivoima Starter, Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate. Ovi kursevi su uglavnom za odrasle polaznike – za zaposlene, za studente, i sve one koji bi ili da savladaju engleski jezik ili da se malo podsete i nastave tamo gde su stali. Ukoliko je bilo kakva dodatna pomoć potrebna profesor je uvek tu za Vas . Polaznici vežbaju vokabular, gramatiku kroz situacije iz stvarnog života i ono što je najbolje uvek će moći da primene naučeno. Ovi kursevi obuhvataju:

  • 140 časova nastave (2 x 90 minuta nedeljno)
  • završni pismeni i usmeni ispit pred komisijom
  • diploma

Osim klasičnih kurseva koji su dvosemestralni nudimo i mogućnost 1 na 1 sa profesorom. Kod ovakvih časova dinamika časa se potpuno prilagođava polazniku.