Junior Piccadilly

 • Pre – junior 1 (4,5 god) 45min x 70 časova godišnje – Cookie A 2800,00 x 9 = 25200,00
 • Pre – junior 2 (5,6 god) 45 min x 70 časova godišnje – Cookie B 2800,00 x 9 = 25200,00
 • Junior nivoi (7-12 god) 50 min x 70 časova godišnje 3400,00 x 9 = 30600,00

Teen Piccadilly

 • Senior nivoi (B1, B2 nivo) 90 min x 140 časova godišnje 3700,00 x 9 = 33300,00
 • FCE, CAE kurs 90 min x 140 časova godišnje 4200,00 x 9 = 37800,00
 • CPE kurs 90 min x 140 časova godišnje 4400,00 x 9 = 39600,00
 • Pripreme za međunarodne ispite 90 min x 120 časova godišnje 4400,00 x 6 = 26400,00

Adult Piccadilly

 • Elementary 90 min x 140 časova godišnje 3800,00 x 9 = 34200,00
 • Pre-intermediate 90 min x 140 časova godišnje 4000,00 x 9 = 36000,00
 • Intermediate 90 min x 140 časova godišnje 4000,00 x 9 = 36000,00
 • Upper-intermediate 90 min x 140 časova godišnje 4000,00 x 9 = 36000,00